Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Да се оперирам сега или да отложа операцията?

Да се оперирам сега или да отложа операцията?

27.03.2020

Да се оперирам сега или да отложа операцията?

или

Кои мозъчни/ гръбначни операции могат да бъдат отложени?

 

 

Сериозната заплаха от коронавирусната пандемия наложи въвеждането на драстични организационни мерки в болничните заведения и обществения живот. Според оптимистичните прогнози тези мерки ще продължат поне още 6-8 седмици. Темата, доколко могат да се отлагат плановите хирургични операции, става все по-актуален.

 

Лечението на спешните заболявания не е и не трябва да бъде променено в условията на COVID-19 пандемията!

 

Как стои въпроса с плановите операции в неврохирургията? Доколко може да се отлага една операция зависи от естеството на заболяването и вида на оперативната интервенция. Основният принцип е, че рискът при отлагане на лечението не трябва да е по-висок от потенциалния риск на тежко протичащо COVID-19 заболяване. Рискът от самата процедура в сегашните условия не е свързан само с операцията, но и с променените условия в здравните заведения и допълнителния риск от заразяване с коронавирус по време на болничния престой.

Решението за отлагане на оперативното лечение може да се вземе само индивидуално за всеки случай, съвместно от самия болен и лекуващия го неврохирург! Болният следва да се проследява внимателно и при промяна на състоянието му решението за отлагане на операцията следва да се преоцени.

 

Списък на неврохирургичните заболявания, чието оперативно лечение не трябва да се отлага поради риск от необратимо влошаване на състоянието или загуба на функция:

 

Невроонкология:

 • Злокачестявени мозъчни тумори (съмнение за анапластични астроцитоми, глиобластоми и т.н.)
 • Метастатични мозъчни тумори
 • Доброкачествени мозъчни тумори или такива с ниска степен на злокачественост (глиоми 1-а, 2-а степен), които причиняват тежка мозъчна компресия
 • Тумори на хипофизата, причиняващи зрителни нарушения или тежки неконтролируеми консервативно ендокринни смущения

Мозъчно-съдови заболявания:

 • Субарахноидални хеморагии
 • Мозъчен инсулт с малигнено протичане
 • Интрацеребрални кръвоизливи с обемен ефект
 • Кървяли артерио-венозни малформации
 • Артериовенозни фистули с голям дебит
 • Нестабилни аневризми

Гръбначни заболявания:

 • Тумори, водещи до изразено притискане на гръбначния мозък
 • Дегенеративни заболявания (дискови хернии, стенози, листези...), с новопоявили се двигателни отпадни симптоми или нарушения на тазови резервоари
 • Прогресираща шийна или торакална миелопатия
 • Гръбначни фрактури, водещи до високостепенна компресия на гръбначния мозък или нервните коренчета, нестабилност или неповлияваща се медикаментозно болка
 • Гръбначни метастази, водещи до високостепенна компресия на гръбначния мозък или нервните коренчета, нестабилност или неповлияваща се медикаментозно болка
 • Възпалителни заболявания с формиране на абсцес или причиняване на високостепенна компресия на гръбначния мозък/ нестабилност

Детска неврохирургия

 • Миеломенингоцеле

Хидроцефалия

 • Прогресиращо повишаване на вътречерепното налягане със съответна симптоматика
 • Инфекции/ ерозии

Черепно-мозъчна травма

 • Остра травма със субдурален/епидурален хематом
 • Хроничен субдурален хематом с неврологична симптоматика
 • Повишаване на вътречерепното налягане, което не се повлиява консервативно

Функционална неврохирургия

 • Болкови синддроми, които не могат да се повлияят медикаментозно
 • Презареждане на батерии
 • Инфекции

 

(препоръките се базират на актуалните препоръки на Германското Дружество по Неврохирургия (DGNC и BDNC) от 25.03.2020)