Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Заболявания

Заболявания

Неврохирургията е тази част на медицината, която се занимава с оперативното лечение на заболяванията на главния мозък, на гръбначния стълб , на гръбначния мозък и на периферните нерви.

Тук са изброени основните категории от заболявания, с които се занимавам, както  и прилаганите методи. Водещият принцип е индивидуализирано лечение, адаптирано за нуждите на конкретния пациент.

При нужда от по-подробна информация моля да ми пишете.

Тумори на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви

 • микрохирургия
 • минимално инвазивна хирургия
 • образно- контролирана хирургия (невронавигация, интраоперативен ядрено- магнитен резонанс, ултразвук, флуоресцентна хирургия с 5-ALA)
 • мозъчно картиране
 • радиохирургия (гама нож) - в кооперация с Gamma Knife Center, Хановер, Германия

Мозъчни тумори при деца

Туморите на мозъка при децата са съставени от напрупване на абнормни клетки в мозъка или структурите около него. Съществуват множество такива тумори, като някои са доброкачествени, а някои – злокачествени.

Лечението и шансът за излекуване зависят от вида на тумора, разположението му в мозъка, като и възрастта и общото състояние на детето.

Лечението на туморите на мозъка при децата е по-различно от това при възрастните болни, поради което е много важно да се извършва от експерти в областта, които имат достатъчно опит и познания.

 

Симптоми

Те са силно вариабилни и зависят от много фактори. Много от тях се появяват и при далеч по-безобидни заболявания на детето.

Алармиращи са следните симптоми:

 • Главоболие, което зачестява или става много по-интензивно
 • Усещане за нарастващо напрежение или налягане в главата
 • Необяснимо повтарящо се повръщане или гадене
 • Остро начало на зрителни смущения
 • Напрегната фонтанела при бебета
 • Новопоявил се неврологичен дефицит: затруднено движение, координация, говор, памет...

 

Причини за появата на детски мозъчни тумори и рискови фактори

 

Първичните мозъчни тумори се развиват когато в нормалните клетки на мозъка или околните му структури се появят определни мутации. Вследствие на тези мутации клетките започват да нарастват и да се делят неконтролируемо, което води до напрупването им и формирането на “тумора”.

В повечето случаи причината за муатциите не е известна. При част от децата, обаче, се установяват генетични синдроми, предразполагаши към появата на моззъчни тумори.

 

Диагноза

 • Неврологичен преглед
 • Обарзни изследвания. ЯМР е най-точният и безвреден метод, който в момента е “златен стандарт”.
 • Хистопатологично изследване на туморната тъкан

 

Лечение

Лечението зависи от типа, размера и локализацията на тумора. При някои тумори се налага комбинация от различни типове лечение

 

Оперативно лечение

Целта му обикновено е отсраняване на максимално голяма част от тумора без да се увредят при това нормалните мозъчни функции или детето да се изложи на неоправдано висок риск от усложнения. Дали това може да се постигне зависи както от самия тумор (разположение, начин на растеж, наличие на граница към околния мозък...), така и от опита на неврохирурга.

При част от мозъчните тумори операцията води до излекуването на детето, докато при други е само първия етап от комплексната им терапия.

 

Радиотерапия

Радиотерапията използва външни викокоенергийни източници, като рентгенови лъчи или фотони, за да унищожи туморните клетки. Тя може да е фокусирана само в областта около самия тумор, но може да включи и целия мозък (т.нар. общомозъчна радиотерапия). Изборът на един от тези варианти зависи от естеството на туморния процес.

Радиотерапията е свързана с риск от поява на определени странични ефекти, които зависят от дозата й и възрастта на детето.

 

Радиохирургия (гамма нож/ кибер нож/ линеен ускорител)

Стереотаксичната радиотерапия или радиохирургията е подвид на радиотерапията, при която се прилагат множество радиационни снопове, фокусирани прецизно върху самия тумор. За разлика от конвенционалната радиотерапия, при радиохирургията цялата доза се прилага на един етап.

Начинът на приложение на радиацията намалява риска от радиационно увреждане на мозъка, но метода има специфични индикации.

 

Химиотерапия

Приложение на лекарства, които унищожават туморните клетки. Прилагат се орално или венозно.

Страничните ефекти на химиотерапията зависят от вида й и дозата и варират от леко гадене или повръщане до миелосупресия (потискане функциите на костния мозък).

 

Таргетна терапия

Лекарствата, които се прилагат, са насочени към типични само за туморните клетки абнормни зони (т.нар. молекулярни таргети). Блокирането им води до селективно измиране на туморните клетки, като  нормалните клетки не се засягат.

Това е формата на терапия, която е най-обещаваща и вече доведе до съществен напредък в лечението на множество ракови заболявания. Очаква се скоро да се разработят и ефективни таргетни терапии на мозъчните тумори.

 

Рехабилитация

 • Физикална терапия
 • Логопедия
 • Поведенческа рехабилитация
 • ...

 

Тумори на черепната основа

 • микрохирургия и ендоскопия

Тумори на хипофизата и селарната област (хипофизни аденоми, краниофарингиоми...)

Съдови заболявания на главния и гръбначния мозък

 • каверноми, аневризми, артерио- венозни малформации

Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб: дискови хернии, стенози (стеснения), гръбначна нестабилност

 • микрохирургия
 • Минимално-инвазивна хирургия
 • стабилизационни техники

Ендоскопски техники

 • хидроцефалия, кистични лезии и тумори

Лечение на болката

 • тригеминална невралгия, глософарингеална невралгия
 • фантомна болка (DREZ операции)
 • лечение на нeвропатна болка след гръбначни интервенции
 • стимулация на гръбначния мозък при силни невропатни болки (Spinal cord stimulation)
 • DRG (Dorsal root ganglion stimulation)
 • баклофенови и морфинови помпи

Невротравматология

Редки заболявания

 • сирингомиелия, неврофиброматоза, малформация на Арнолд-Киари и др