Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Ендоскопско лечение на краниосиностозите: кога и как?

Ендоскопско лечение на краниосиностозите: кога и как?

07.05.2024

Минимално-инвазивна техника за лечение на краниосиностозите.

 

Въвеждането на последните технологични достижения в неврохирургията в последните десетилетия позволи да се редуцира значително риска от операциите и да се повиши тяхната ефективност. Прогреса в оперативното лечение на краниосиностозите включва въвеждане на минимално-инвазивни ендоскопски техники, пружинни устройства, дистрактори, 3-D планиране  на реконструкциите и разработка на резорбируеми материали за костна фиксация.

Ендоскопските техники са въведени от Хименес и Барон през 1998г. и се прилагат все по-често при краниосиностози на един шев или като етап от лечението на комплексни или синдромни краниосиностози.

 

Какви са предимствата на тази техника?

  • помалка кръвозагуба
  • пократка операция и анестезиологично време
  • пократък болничен престой
  • пониска стойност на процедурата

 

Какво представлява ендоскопската операция при краниосиностоза?

  • в двата края на срастналия шев се правят кожни разрези и две малки трепанационни отвърстия. През тях се въвежда ендоскопа и под директен визуален контрол се извършват остеотомиите (изрязването на шева заедно с прилежащата му кост). При посериозни деформации на главата или при комплексни краниосиностози планирананите остеотомии се извършват по сходен начин, през множество малки кожни разрези, като част от цялостния план за черепна реконструкция. След операцията се налага носене на шлем на главата за различен период от време, през който се постига ремоделирането на формата й.

 

Кога може да се извърши ендоскопска корекция при краниосиностоза?

  • оптималния срок за провеждане на тази процедура е до 3ия месец. При по-леко изразени черепни деформации техниката може да се приложи и до 6-ия месец.

 

Ограничения и недостатъци:

  • ендоспопската техника е ценно допълнение при лечението на краниосиностозите. Тя разширява техническите опции, но не може да замести напълно нуждата от класически или “отворени” корекции. В случай на покъсна диагноза или по-комплексна деформация на черепа тази техника е неприложима или трябва да се комбинира с други оперативни методи. Относителен недостатък е и нуждата от продължително носене – до 8-10 месеца – на шлем на главата.

Обобщение:

Оптимални резултати при приложение на ендоскопската техника се постигат при преждевременно срастване на един черепен шев. Най-добра корекция на формата на главата се постига в случай на преждевременно срастване на сагиталния или ламбдоиден шев. Техниката е ефективна и сигурна, като има някои очевидни предимства пред класическите методи на лечение.