Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Пробив в лечението на мозъчните глиоми? Vorasidenib - ефективен инхибитор на IDH1/2 ?

Пробив в лечението на мозъчните глиоми? Vorasidenib - ефективен инхибитор на IDH1/2 ?

07.06.2023

Нов препарат показва убедителен ефект при болни с нискостепенни глиоми

Резултати от мултицентровото проучване INDIGO, предствено на конгреса на Американската Асоциация по Онкология през юни 2023 и публикувано в NEJM:

- включени са болни с глиоми 2-а степен по СЗО, астроцитоми и олигодендроглиоми с IDH1/2 мутация, при които не е провеждано друго адювантно лечение

- в проучването участват 77 клинични центъра в 10 страни

- 168 болни са третирани с Vorasidenib, а 168 – с плацебо

- средна продължителност на проследяване: 14 месеца

- прогрес на тумора (МРТ данни) се установява при 28% от третираните с Vorasidenib и при 54% от плацебо-групата. Статистически значима разлика!

- в първата група значително по-късно се налага нова терапевтична интервенция

Заключението е, че проучването доказва убедително ползата от лечението с Vorasidenib при болни с горепосочените тумори

- Предстоят разширение на проучванията с Vorasidenib, напр. при болни с нискостепенни глиоми след проведено адювантно лечение

 

I.K. Mellinghoff et al. Vorasidenib in IDH1- or IDH2-Mutant Low-Grade Glioma.

Published June 4, 2023, at NEJM.org.DOI: 10.1056/NEJMoa2304194