Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Съвременно лечение на мозъчните глиоми

Съвременно лечение на мозъчните глиоми

31.12.2018

https://www.nature.com/articles/nrclinonc.2017.171

 

Един от водещите специалисти в оперативното лечение на мозъчните глиоми - проф. М. Бергер от Сан Франциско - публикува през ноември обширно ревю в Nature reviews, озаглавено “Хирургична онкология на мозъчните глиоми: съвременни стандарти”.

 

Основните принципи и стандарти на лечение са следните:

- Хирургичната резекция на тумора остава основна форма на лечение

- Дългосрочният контрол на заболяването зависи от радикалността на операцията

- Радикалността на операцията не трябва да е за сметка на неврологичното функциониране на болния, т.е. на качеството на живота му.

- Предпоставка за постигане на тази цел е не само опитността на хирурга, но и приложението на новите хирургични техники и технологии, развити през последите десет години: интраоперативни изобразителни методи, невронавигация, туморна флуоресценция и мозъчно картиране.  

- Приложението на тези принципи драматично промени подхода и резултата от лечението на мозъчните глиоми