Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Сраснал метопичен шев: метопична краниосиностоза или доброкачествен метопичен гребен?

Сраснал метопичен шев: метопична краниосиностоза или доброкачествен метопичен гребен?

07.06.2024

Откриването на метопичен гребен – линейна изпъкналост в средната част на челотот от предната фонтанела до основата на носа - в първите месеци или години след раждането е повод за безпокойство. Родителите често са изправени пред въпроса доколко е алармираща тази находка? Трябва ли непременно да се оперира? Какво е очакваното развитие на бебето, както козметично, така и функционално?

Метопичен гребен може да е признак на краниосиностоза, но може да се дължи и на т.нар. “доброкачествен” метопичен гребен. Метопичния шев се затваря преди останалите черепни шевове, при някои бебета дори 3 месеца след раждането. Поради това оценката трябва да е комплексна и да не се базира само на наличието на сраснал шев и на костен гребен в средата на челото.

Метопична краниосиностоза или тригоноцефалия. Диагнозата при средните и тежките форми не е трудна. Освен метопичен гребен налице са:

  • Тясно чело
  • Хипотелоризъм (намалено разстояние между очите)
  • Разширена задна (париетална) част на черепа
  • Повдигане на веждите
  • Недоразвитие на страничната част на орбитата
  • Малка предна черепна ямка

Леките форми на метопична краниосиностоза, обаче, поставят диагностични трудности. Често се касае за “доброкачествен” метопичен гребен, който не е признак на краниосиностоза и не ограничава оформянето и растежа на черепа. Той се разглежда по-скоро като вариант в развитието на този шев и не трябва да се разглежда като “начална фаза” на метопична краниосиностоза. Интересен факт е, че в западния свят честотата на диагностициране на доброкачествен метопичен гребен през послените десетилетия нараства.

Как може да се диференцират двете форми?

При консултацията с опитен детски неврохируг трябва да се прецени дали са налице горепосочените клинични прояви. В някои случаи за оценка на тригоноцефалията се налага да се направи 3D компютърна томография или ултразвуково изследване

Лечение:

- децата с доброкачествен метопичен гребен не се нуждаят от оперативно или друго лечение. При тях няма риск от късни следствия, като нарушение на когнитивните, говорни или паметови функции. Препоръчително е клинично проследяване и само по изключение – периодични образни изследвания.

- лечението на децата с доказана метопична краниосиностоза/тригоноцефалия е оперативно като целта е не само създаване на условия за безпроблемно развитие на мозъка и постигане на добър козметичен ефект, но и избягване на късни последици в интелектуалното развитие на детето.

 

Di Rocco C, Pang D, Rutka J. Textbook of pediatric neurosurgery. Springer 2020

Birgfeld CB, et al: Making the diagnosis: Metopic ridgeversus metopic craniosynostosis. J Craniofacial Surg, 2013

Hicdonmez, T. Children with Metopic Ridge. Turk Neurosurg 2017

Hashim PW, et al.: Does an elevated bony ridge along the course of the metopic suture equal metopic synostosis? Implication for management. J Craniofac Surg 2014