Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Успешна нова терапия на детски мозъчни тумори

Успешна нова терапия на детски мозъчни тумори

09.06.2019
  • туморспецифична таргетна терапия
  • деца със рецидивни/рефрактерни на терапия тумори на мозъка

На последната среща на Американската Асоциация по Клинична Онкология (ASCO 2019) бяха съобщени резултатите от приложението на Ентрецтиниб (Genentech/Roche) при деца със рецидивни/рефрактерни на терапия тумори на мозъка.  Резултатите са многообещаващи и са оценени като „убедителни и трайни“.

Ентрецтиниб е орален инхибитор на група от ключови ензими, чиято промяна стимулира неограничена клетъчна пролиферация и в крайна сметка води до формирането на туморите. Туморите, които реагират на тази терапия имат специфична генетични промени, които са и целта (таргета) на Ентрецтиниба.

Касае се за злокачествени мозъчни тумори, както и някои екстракраниални солидни тумори, които сравнително бързо (средно за 1,5 мес) са намалели значително по обем или са изчезнали напълно. Продължителността на проследяването на болните е 10,5 мес.

Трябва да се има предвид, че се касае за проучване (STARK-NG trial) във фаза 1/2, т.е. до широкото му клинично приложение трябва да се проведат още изследвания.

(ASCO Annual Meeting, June 2, 2019; Abstract 10009)