Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Успешна нова терапия на детски мозъчни тумори – позитивни резултати от клинични проучвания

Успешна нова терапия на детски мозъчни тумори – позитивни резултати от клинични проучвания

15.12.2023

Публикуваните наскоро резултати от няколко клинични проучвания дават големи надежди при лечението на деца с мозъчни глиоми. Тези тумори, които имат т.нар. BRAF - мутация (V600E), могат да бъдат третирани със специфични инхибитори. Установено е, че BRAF - мутация имат ок. 15-20% от нискостепенните глиоми и ок. 5-10% от високсотепенните глиоми в детска възраст.

Лечението на децата с нискостепенни глиоми е оперативно. В случаите, когато пълно отстраняване на тумора не е възможно, се налага допълнителна системна терапия; обикновено - химиотерапия. При наличие на BRAF - мутация, обаче, лечението с Dabrafenib и Trametinib е 4 пъти по-ефективно от химиотерапията и има по-малко странични ефекти.

Високостепенните глиоми при деца се лекуват опеартивно, като след това задължително се провежда химио- и радиотерапия. Това лечение води до временен контрол на тумора в по-малко от 20%. Когато децата се лекуват с Dabrafenib и Trametinib - при наличие на BRAF - мутация – успеваемостта нараства до 56%.

Лечението на деца с нискостепенни глиоми над 1 годишна възраст с Dabrafenib (Tafinlar, Novartis) и Trametinib (Mekinist, Novartis) бе одобрено наскоро от FDA в САЩ. Основанието са силно положителните резултати от проучването CDRB436G2201 (NCT02684058) – мултицентрово проучване при деца с глиоми I- а и II- а степен, при които след операцията се налага системна терапия. Пациентите са били рандомизирани в две групи- в едната са се прилагали Dabrafenib и Trametinib, а в другата – Carboplatin и Vincrsitin. Препоръката е Dabrafenib да се прилага в 2 дози дневно, а Trametinib – еднократно, до появата на туморна прогресия или на сериозни странични ефекти.

Очаква се решението на FDA по отношение на високостепенните глиоми и други по-редки туморни варианти.