Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Политиката за поверителност на личните данни

Политиката за поверителност на личните данни

Доц. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Моля, разгледайте внимателно тази политика за поверителност на личните ви данни, с която ви информирам как обработвам вашите данни, конкретно що се отнася до срокове и правни основания за тяхното събиране, съхраняване, използване и унищожаване.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете с мен?

Когато ми пишете чрез формуляра на моя уебсайт или ми пращате мейли, аз съхранявам данните Ви за периода, необходим за обработване на Вашето запитване, както и за да отговоря на Вашите последващи въпроси. Няма да споделям тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

За обработване на запитвания с предмет онлайн консултация или предоставяне на второ мнение, съхранявам Вашето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и предоставеното от Вас описание на заболяването, оплакванията, направените изследвания, поставените диагнози и назначеното, съответно проведеното лечение.

Част от предоставените от Вас данни представляват специална категория данни, тъй като се отнасят до Вашето здравословно състояние. Те са ми нужни, за да мога да Ви предоставя медицинска консултация или да Ви дам второ медицинско мнение. Не предоставям тези данни на трети лица без Вашето изрично съгласие. Някои от другите Ви данни, които не се отнасят до здравословното Ви състояние, мога да споделя със своя счетоводител за осчетоводяването на получени от Вас плащания.

Данните Ви съхранявам или на основание дадено ми изрично съгласие (чл. 6, ал. 1, буква (а) от GDPR), или на основание изпълнение на договор (чл. 6, ал. 1, буква (б) от GDPR). Здравните данни съхранявам, докато съм Ваш консултиращ или лекуващ лекар, а останалите, като имена и данни за плащане - поне до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Бисквитки

Моят уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използвам ги, за да поддържам сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ми позволяват да разпозная Вашия браузър при следващото Ви посещение на моя сайт.

Конкретно, използваните на моя сайт бисквитки са на Google Analytics - за статистика на посещенията.

Важно е да знаете, че използвам „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

Анализ на интернет трафика

Моят сайт анализира потребителския интернет трафик чрез техническото решение Google Analytics, предоставено от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. За тази цел използвам „бисквитки“, които ми позволяват да анализирам как потребителите използват моя сайт. Така получената информация се предава на Google и съхранява там. Тя не установява Вашата самоличност. Възможно е да бъде обработвана в САЩ, като Ви информирам, че това се случва в рамките на сключеното между Европейския съюз и САЩ споразумение „Privacy Shield“.

Можете по всяко време да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика извършвам въз основа на член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Легитимният ми интерес по смисъла на тази разпоредба се състои в подобряване функционалността на сайта. Ценя личната неприкосновеност на посетителите и пациентите, поради което данните, които използвам за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на Google Inc. С последния имам договор за обработка на лични данни.

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако не сте съгласни с моето използване на „бисквитки“, можете да откажете съхраняването им, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да доведе до ограничаване функционалността на моя сайт за Вас.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработвам, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че моето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с мен по един от следните начини:

Доц. Д-р Венелин Герганов, адрес: София, ул. Кривина 33, ап. 16
Телефон: 087 7773578
E-mail: vgerganov@gmail.com

Във всеки един от случаите се свържете с Д-р Венелин Герганов.