Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Декларация за даване на съгласие

Декларация за даване на съгласие

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно имена, адрес, имейл адрес, както и данните за здравословното ми състояние съобразно чл. 4, т. 15 от Общия регламент като подробности за заболяване и диагнози се обработват от Доц. Д-р Венелин Герганов за предоставяне на медицинска консултация онлайн или даване на второ медицинско мнение.

Съгласен/съгласна съм също така с това Доц. Д-р Венелин Герганов да получава данни за здравословното ми състояние от лекуващия ме лекар, както и да споделя такива отнасящи се до мен данни с предварително посочени други лекари или болнични заведения.

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Доц. Д-р Венелин Герганов, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода до 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя имейл до vgerganov@gmail.com.